Dlaczego nie powinniśmy bać się wizyty u psychologa?

Psycholog to nietypowy specjalista. Jego praca polega na pomaganiu ludziom w zmaganiach z problemami psychologicznymi, kryzysami w relacjach z innymi, w radzeniu sobie z traumami. Choć pomoc psychologa bywa często niezbędna i niezastąpiona żadnymi innymi środkami, wiele osób mocno waha się i ostatecznie rezygnuje z wizyty u psychologa. Czy słusznie?

Skąd strach przed psychologiem?

Na to, co powstrzymuje nas przez skontaktowaniem się z psychologiem składa się kilka różnych kwestii. Pierwszą zdaje się być społeczna stygmatyzacja chorób i zaburzeń psychologicznych. Choć widać już spory wzrost wizyt w gabinetach psychologicznych, w polskim społeczeństwie nadal pokutuje przekonanie, że problemy psychologiczne są synonimem utraty zmysłów i kompletnej degeneracji. Inną przyczyną wstrzemięźliwości wobec wizyty u psychologa jest obawa przed koniecznością otworzenia się, opowiadania o swoich uczuciach, myślach, często o dzieciństwie i relacji z rodzicami, bolesnych wspomnieniach, wstydliwych upokorzeniach. Naturalnym towarzyszem tego zestawu obaw jest strach przed oceną psychologa, zwłaszcza strach przed potępieniem i krytyką z jego strony.

Wizyta u psychologa – jak pokonać strach?

Co zrobić wobec stygmatyzacji chorób psychologicznych? Na te prymitywne przekonania jedyną radą jest zupełne ich odrzucenie jako zacofanych i niemądre poglądów. Na schorzenia psychologiczne różnego typu cierpi dziś większość społeczeństwa. Zaniedbywanie zdrowia psychicznego, zaprzeczanie potrzeby leczenia psychologicznego prowadzi tylko do pogłębienia problemu, co często manifestuje się w nałogach czy używaniu przemocy, a nawet, w skrajnych przypadkach próbach samobójczych.

Jak pokonać strach i blokadę przed otwartą rozmową z psychologiem? Trzeba sobie przede wszystkim uświadomić, że psycholog potrzebuje informacji o nas, aby móc zrozumieć z czym do niego przyszliśmy. Problemy natury psychologicznej są z reguły złożone, skomplikowane. Mają strukturę cebuli. Każda wizyta u psychologa, każda szczera rozmowa to usunięcie jednej błonki, powłoki. To, co najtrudniejsze i zarazem sedno problemu psychologicznego znajduje się najgłębiej w tej strukturze. Dlatego też praca z psychologiem wymaga czasu i cierpliwości oraz zaufania ze strony pacjenta. Dobry psycholog powinien zaś zadbać o to, aby pacjent miał możliwość zaufania specjaliście. Zrobić to może stwarzając atmosferę zrozumienia i pełnej akceptacji podczas wizyty u psychologa. Wówczas można widzieć dobre rezultaty.