Zestarzeć się z godnością

Z książek często pamiętamy obrazy straszliwych przytułków, w których panowała ogromna bieda i nędza. Choć minęły stulecia nadal trudno nam się przekonać do domów opieki. Jednak dzisiaj, w XIX wieku, domy opieki wyglądają już zupełnie inaczej. Kiedy zatem nadchodzi ten moment, w którym musimy zacząć szukać domu starców i na co zwrócić uwagę podczas poszukiwań?

Problemy starości

Wiele seniorów nawet w podeszłym wieku jest jeszcze samodzielnych i wymaga jedynie pomocy przy drobnych sprawach jak np. zakupy czy posprzątanie dokładne mieszkania. Czasem niestety udary, zawały, choroby neurodegeneracyjne odbierają seniorowi możliwość samodzielnego funkcjonowania.

Jeśli tak się dzieje, jeżeli boimy się o bezpieczeństwo bliskiej nam osoby, gdy wychodzimy na godzinkę z domu, to warto już jednak pomyśleć o domu opieki.

Zalety domu opieki

Czasem mamy wyrzuty sumienia, że oddajemy tak bliską nam osobę do placówki. Jednakże pomyślmy, że przede wszystkim domy opieki są świetnie dostosowane do potrzeb osób starszych. Co to oznacza? Otóż budynek posiada konieczne poręcze, podłogi antypoślizgowe, meble o nieostrych kantach, brodziki w miejsce wanien, szerokie łazienki.

Ponadto nasi seniorzy mają tam całodobową opiekę – zawsze jest pielęgniarka i opiekunka, które szybko zareagują i wezwą lekarza. Warto także dodać, że przy każdym łóżku i w łazienkach są specjalne przyciski wzywające pomoc, gdyby coś się wydarzyło. Posiłki również dostosowane są do seniorów.

Zajęcia i rehabilitacja

Warto także wiedzieć, że dzisiaj w domach opieki http://www.kasmin.pl/ organizowane są dla seniorów przeróżne zajęcia i aktywności dodatkowe. Często jest to wspólne śpiewanie piosenek z dawnych lat czy zajęcia plastyczne. W ten sposób hamowane są nieco procesy neurodegeneracyjne.

Z kolei rehabilitacja oczywiście nie przywróci już dawnej sprawności, jednak znacząco poprawi jakość życia naszego seniora poprzez np. nawet lekką poprawę sprawności czy siły. Idealna jest ona dla osób po udarach, ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów oraz z chorobami neurologicznymi.

Odległość domu opieki

Ostatnim czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę jest odległość domu opieki od naszego miejsca zamieszkania. Postarajmy się, aby nie była ona zbyt duża. Jeśli dom starców, który wybierzemy, będzie położony daleko, to niestety pomimo najszczerszych chęci, zaważymy szybko, że coraz rzadziej odwiedzamy bliską nam osobę.

Na koniec warto jedynie podkreślić, że dla każdej osoby decyzja o oddaniu seniora do domu opieki jest trudna. Dlatego, jeśli musimy to zrobić, dołóżmy starań, żeby wybrać najlepszy dom opieki.